Skip to content

برنامه های بهار 1393 موسسه آموزش تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه ایران

فوریه 27, 2014

لطفا برای ثبت نام و اطلاعات بیشتر به سایت رسمی موسسه مراجعه کنید

www.realitytherapy.ir

Book2.xlsx

 

از انکار واقعیت تا گریز از مسئولیت پذیری : راههای ورود به مثلث قربانی

فوریه 27, 2014

دانسته یا نادانسته، بیشتر ما به عنون یک «قربانی» به زندگی و مسائل آن واکنش  نشان می‌دهیم. هرگاه از پذیرش «مسئولیت» عمل، فکر یا اقدام خود سرباز می‌زنیم، بدون آنکه آگاه باشیم در نقش قربانی قرار می‌گیریم. «قربانی‌گری» به طور اجتناب ناپذیری، ا حساس خشم، ترس، گناهکاری و یا بی‌کفایتی ایجاد می‌کند و باعث می‌شود که ما احساس کنیم به ما خیانت شده، و دیگران از ما سوءاستفاده کرده‌اند.
احساس قربانی بودن توسط استیون کارپمن به خوبی در قالب مثلث قربانی نشان داده شده است. نگاه عمیقی به آن و ارزیابی خود و روابط‌مان در پرتو آن می‌تواند شناخت عمیق‌تری برای ما فراهم آورده و به رشد و تعالی ما کمک شایانی نماید.
به این مثلث «شرم آفرین» یا «خالق شرم» گویند Lyne Forrest » برخی نویسندگان از جمله لین فارست، زیرا معتقدند بوسیله نقش‌آفرینی در این مثلث ما بطور ناهوشیار زندگی دردناک و رنج‌آوری را به نمایش می‌گذاریم که برای خودمان «شرم‌آور» است. این مثلث جایگاهی است که ما باورهای رنج‌آور قدیمی را که باعث گیر افتادن ما در زندگی شده است تقویت کرده تا کمی رنگ واقعیت به خود بگیرند.
من معتقدم که هر نوع تعامل ناکارآمد در رابطه خود یا دیگران، از این مثلث سرمنشاء می‌گیرد و تا زمانی که نسبت به آن هوشیار نشویم نمی‌توانیم آن را تغییر دهیم. و تا زمانی که این الگوی زیستی تغییر نکند، نمی‌توانیم به سلامت روانی، هیجانی و بهزیستی دست یابیم. در واقعیت درمانی کار اصلی ما دعوت به مسئولیت پذیری و رها کردن نقش قربانی است تا زندگی مطلوب خود را زندگی کنیم.
سه نقش حاضر در این مثلث عبارتند از آزارگر، ناجی و قربانی. کارپمن معتقد است که این 3 نقش جنبه‌های متفاوت «قربانی»اند از هر وجه که شروع کنیم در نهایت در نقش قربانی خود را احساس خواهیم کرد. بنابراین مهم نیست که در این مثلث‌ها در چه نقشی هستیم، در نهایت خود را قربانی خواهیم یافت. به زبان ساده: اگر در این مثلث قرار داریم، قربانی هستیم.

pic1

هر فردی برای ورود به این مثلث «دروازه ورود» خاص خودش را دارد که از ابتدای زندگی و بنابر تجربۀ تربیتی خود آن دروازه را می‌آموزد. یکی از ورودی‌ها یا دروازه‌های ورود به این مثلث معمولاً برای هر کسی آشناتر است و از آن ورودی وارد مثلث می‌شود. برای اولین بار در دوران کودکی این دروازۀ ورودی را یاد می‌گیریم. اگرچه غالباً خود را در یکی از نقش‌ها می‌یابیم، ولی به زودی در هر 3 نقش جابجا می‌شویم و در هر 3 جایگاه ایفای نقش می‌کنیم، گاهی در عرض یک دقیقه یا حتی کمتر از دقیقه ممکن است در چندین نقش قرار گیریم و گاهی روزها چندین و چند بار جنبه‌های گوناگون این مثلث (نقش‌ها) را تجربه می‌کنیم.
«ناجی»ها معمولاً خود را حمایتگر و حامی و یاری رسان و مراقبت کننده می‌بینند. آنها برای آنکه احساس اهمیت و زنده بودن کنند نیاز به یک قربانی دارند تا به او کمک کنند. برای آنها دشوار است که هرگز خود را در جایگاه قربانی ببینند. همواره برای هر چیز پاسخی دارند.
«آزارگرها»: از طرف دیگر از همان ابتدا خود را قربانی قلمداد می‌کنند. آنها تاکتیک‌های سرزنش گرانه ـ مستقیم یا غیرمستقیم ـ آشکار یا پنهان، خود نسبت به دیگران را کاملاً انکار می‌کنند. هنگامی که به آنها گوشزد می‌کنند، بحث‌شان این است که آن حمله برای حفاظت و دفاع از خود ضروری بوده است و چارۀ دیگری به جز حمله نداشته‌اند ـ از خود دفاع کرده‌اند. نقش ناجی و نقش قربانی دو جنبه افراطی نقش آزارگر هستند. با این همه صرفنظر از اینکه از کدام دروازه وارد مثلث شویم، در نهایت از نقش قربانی سر درخواهیم آورد، مقصد نهایی که در آن خود را خواهیم یافت «قربانی» بودن است. قربانی یک کس یا گروهی از افراد و یا شرایط.

pic2

همانطور که در شکل می‌توان دید آزارگر و ناجی هر دو در قسمت بالای مثلث قرار دارند. این نقش‌ها به عنوان «دست بالا» دانستن در برابر دیگران است. به این معنا که آنها بگونه‌ای وانمود می‌کنند که انگار آنها «بهتر، قوی‌تر، هوشمندتر و یا منسجم‌تر از قربانی‌»اند. دیر یا زود «قربانی» که در بخش «پایین دست» مثلث است یک به اصطلاح «گره» یا گرفتگی عضلانی در بخش گردن او ایجاد می‌شود، بخاطر اینکه دائم به بالا نگاه کرده است، احساس نگاه بالا به پایین دیگران به او و احساس ارزش کمتر  نسبت به دیگران، باعث می‌شود که نوعی رنجش و حالت انتقام در او شکل گرفته، دیر یا زود به دنبال تلافی‌جویی باشد. در اینجاست که گذار از حالت «قربانی» به حالت «آزارگر» به طور طبیعی رخ می‌دهد. این عموماً باعث می‌شود تا «آزارگر» یا «ناجی» را به حالت «قربانی» حرکت دهد. مانند بازی جایگیری با موسیقی، تمام بازیگران نقش‌های خود را جابجا می‌کنند.
مثال: پدری از سرکار به خانه می‌آید. مشاهده می‌کند که مادر به فرزندش فشار می‌آورد که از پای تلویزیون برخواسته و درس‌هایش را انجام دهد.
ـ پسر مقاومت می‌کند.
ـ پدر به پشتیبانی و برای نجات فرزند مداخله کرده و می‌گوید:
ـ خانم، چه کارش داری، بگذار کمی استراحت کند. از صبح تو مدرسه کار می‌کرده (ناجی).
ـ مادر از نوع مداخله او ناراحت شده و  احساس می‌کند که مورد ظلم پدر قرار گرفته است، از این رو با قهر و ناراحتی محل را ترک می کند (قربانی).
ـ پدر با دیدن واکنش مادر، احساس قربانی بودن می‌کند و ممکن است به سوی فرزند برود (قربانب به ناجی).
ـ فرزند ممکن است رو به پدر رفته و علیه مادر با او گفتگو کند (قربانی به ناجی).
ـ فرزند ممکن است به عنوان ناجی مادر عمل کرده و رو به پدر بگوید: در کار من و مامان دخالت نکن، خودم می‌دانم چیکار کنم (ناجی به آزارگر).

همانطور که می‌بینیم تمام افراد، در تمام نقش‌ها حضور پیدا می‌کنند ولی در نهایت هر 3 نفر احساس قربانی بودن می‌کنند: یعنی این که دیگری به او ظلم کرده است. برای خانواده‌های بسیاری این نوع تعامل تنها شیوۀ مراودۀ خانوادگی است.
دروازۀ ورود ما به مثلث سرزنش یا قربانی، تنها نقطه‌ای نیست که ما وارد مثلث می‌شویم، بلکه نقش غالبی است که ما برای خود تعریف می‌کنیم و در زندگی هویت خود را می‌شناسیم. در واقع این بخش غالب  بخش مهمی از هویت ما را می‌سازد. هر یک از دروازه‌های ورودی یا نقش‌هایی که بازی می‌کنیم، شیوۀ خاص ما در نگریستن و پاسخ دادن به رویداد‌های جهان است.
تمام ما دارای باورهای سخت و انعطاف‌ ناپذیری هستیم که در دوران کودکی در ما ساخته شده است، منشاء این باورها تعاملات خانوادگی و تجربیات اولیه (باورهای ناکارآمد اولیه) و تفسیر و برداشت ما از تعاملات خانوادگی است. این برداشت‌ها «تم زندگی» ما می‌شود که ما را برای انتخاب ناهوشیارانه نقش‌های خاص قربانی، آزارگر یا ناجی در مثلث آماده می‌کند. یعنی شیوۀ رابطه ما با دیگران را این باورهای اولیه تعیین می‌کنند که در تعاملات خود با جهان خارج کدام نقش را در ابتدا ایفا کنیم.
افراد ناجی به طور ناهوشیار این باور را با خود حمل می‌کنند که در همۀ شرایط باید حواس‌شان به نیازهای دیگران باشد: «نیازهای من مهم نیستند، تمام ارزش من به آن است که چقدر برای دیگران کار انجام می‌دهم». کاملاً روشن است که شخص ناجی برای آنکه احساس ارزشمندی و مقبولیت کند نیازمند کسی است تا به او کمک کند، نجاتش دهد ( یعنی یک قربانی).
افراد ناجی هیچگاه قبول نمی‌کنند که در فرایند زندگی قربانی بوده‌اند. او کسی است که برای هر شرایطی جواب و راه حل دارد یا باید داشته باشد. با این وجود در واقع فرد ناجی در مثلث جای خود را به طور مرتب تغییر می‌دهد. یک ناجی در نقش قربانی به شهید و ایثارگری تبدیل می‌شود که با صدای بلند شکایت و غرغر کرده و می‌گوید: «بعد از این همه کاری که برای تو انجام دادم، اینگونه از من تشکر می‌کنی»؟
از طرف دیگر فرد آزارگر  خود را قربانی می‌بینید که باید از خود «دفاع» کند. این راهی است که آنها رفتارهای خشن خود را توجیه می‌کنند. «خودش باعث این شد و به سزای اعمالش رسید.» این شیوه‌ای است که آزارگر جهان را می‌بینند، باور اولیه فرد آزارگر چنین باوری است:« دنیا مکان خطرناکی است»،  نمی توان به دیگران اعتماد کرد»، قبل از آنکه به من صدمه بزنند، باید جلویشان را بگیرم«. این طرز تلقی آنها را برای این فکر آماده می‌کند که برای مقابله در برابر تهاجم غیرقابل اجتناب دیگران باید حمله کنند.
در حالی که ناجی با اجتناب از حمایت و پشتیبانی خود (دیگه بسه، دیگه هیچ کاری برات انجام نمی‌دهم) می‌تواند به نقش آزارگر جابجا شود، ولی آزارگر به شیوۀ بسیار آزارگرانه‌ای، همانند زمانی که طرف را زیر حمله قرار می‌دهد، دست به ناجی‌گری و حمایت می‌زند. یعنی نوع حمایت‌اش هم آزارگرانه و رنج‌آور است. مثلاً دندانپزشکی که بیمار روز تعطیل به در منزل او آمده و تقاضای درمان  دندانش را دارد، او را به اتاق برده و بدون تجویز د اروی بی‌حسی لازم روی دندان  او کار می‌کند تا بیمار که روز تعطیل او را خراب کرده، با تحمل درد منۀ دندانپزشکی به جزای اعمالش برسد. در حالی که دندانپزشک احساس می‌کند قربانی بیمار شده و روز تعطیل‌اش خراب شده، پس حق خود می‌داند که بیمار را با دادن یک درمان دردآور ادب کند. افراد آزارگر نمی‌دانند که می‌توانند بجای این کار یک حد و مرز برای زندگی خود تعیین کنند که لازم نباشد دیگران را به شیوۀ رنج‌آور نجات داد.
قربانی‌ها نیز یک باور اولیه دارند که آنها را برای ورود به این نقش در مثلث آماده می‌کند.این افراد باور دارند که نمی‌توانند از خود مراقبت کنند، قادر نیستند از حقوق خود دفاع کنند. نگاهشان به خودشان چنین است که از کنار آمدن با مسائل زندگی ناتوانند. گاهی آنها حرف‌هایی به ناجی بالفعل خود می‌گویند مانند: تو تنها کسی هستی که می‌توانی به من کمک کنی». این گونه جملات را به وفور می‌توان از زبان قربانی‌ها شنید.
نقش‌ها یا دروازه‌های ورودی به مثلث معمولاً در دوران کودکی ساخته و پرداخته می‌شوند. اگر والدین از فرزندان خود نخواهند که برحسب سن و سال خود، مسئولیت کارها، نیازها و خواسته‌های خود را بپذیرند، این احتمال وجود دارد که آنها با طرحواره‌ای بزرگ شوند، که به آنها می‌گوید به عنوان یک بزرگسال قادر به ارضاء نیازهای خود نبوده و نمی‌توانند از پس کارهای خود برآیند. (نقش قربانی) یا افراد انتقام‌جو و خشمگینی شوند که وقتی دیگران به آنان توجه مورد نیاز یا طبق انتظارشان را نمی‌کنند، آنها را مورد سرزنش قرار می‌دهند. آنها در نقش بازجو یا ازارگر به هر صورت که خود را احساس کنند، در مثلث همواره احساس قربانی کرده و در آن جایگاه خود را می بینند.

pic3

در مقاله بعدی چگونگی برون شد از این مثلث را توضیح می دهم.

دکتر علی صاحبی
مربی ارشد موسسه ویلیام گلسر
مرکز آموزش تئوری انتخاب و واقعیت درمانی

 

اقدام عملی: نه گفتن به اهمالکاری

فوریه 19, 2014

از مارك‌ تواين نقل است كه گفته است وقتی مقرر شده باشد که روزانه قورباغه ای را بخورید، اگر اوّل هر روز يك قورباغه را قورت بدهید، بعد از آن روزتان را با موفقيت تمام پشت سر خواهيد گذاشت، چرا كه مي‌دانيد دشوارترين كاری كه ممكن بوده در تمام روز رخ دهد، اتفاق افتاده است.
تمثیل خوردن قورباغه در زندگی روزانه ما به معنی سخت‌ترين كاری است كه بايد انجام دهيم، كاری كه خيلی راغب به انجام دادنش نيستيم و دائماً آن را به تعويق مي‌اندازيم و از انجام دادنش طفره می رویم، اگرچه مي‌دانيم كه بايد در نهايت انجام دهيم. همچنين كاری است كه مي‌دانيد انجام آن اثر مثبت و خوبی بر زندگی شما خواهد داشت و نتايج خوشايندی برايتان به ارمغان مي‌آورد.
اولين قانون قورت دادن اين نوع قورباغه‌ها اين است كه اگر قرار است دو تا قورباغه را قورت بدهيد،‌اوّل قورباغه بزرگتر و زشت‌تر را بخوريد. دومين قانون خوردن قورباغه‌ها اگر قرار است كه قورباغه زشتی را زنده زنده بخوريد، اين است كه تمام روز آن را نگذاريد و به آن زل بزنيد. همان اوّل صبح بخوريد و هرچه سريعتر كار را تمام كنيد. در اينجا 12 قانون خوردن قورباغه (انجام كارهای دشوار و نه چندان دلپذير) را توضيح می دهم. البته شايد برخی از آنها را قبلاً شنيده باشيد.

ميز خوردن قورباغه را شب قبل و …. آماده كنيد
آماده باشيد كه از اين پس مؤثر و كارآمدتر عمل كنيد. ببينيد واقعاً چه مي‌خواهيد؟ اهدافتان را بنويسيد، تا پس از آن بتوانيد با طرحی هوشمند (سمارت) آن را عملی كنيد.

غذايتان را از پيش برنامه‌ريزی كنيد (طرح‌ريزی برای غذايتان)
همانطور كه وقتی كه مي‌خواهيد غذايی آماده كنيد به وسايل مورد نياز آن فكر مي‌كنيد، احتمالاً خريد خواهيد كرد و برای آشپزی محيا مي‌شويد، برای انجام كار موردنظر هم تمام مواد و امكانات مورد نياز را روی كاغذ بياوريد به ياد داشته باشيد كه هر دقيقه‌ای كه روی آماده كردن طرح و برنامه‌ريزی صرف مي‌كنيد در عمل ده برابر به شما برمي‌گرداند. برای انجام برنامه‌ريزی و تهيه طرح عملی از مقياس تقويم هفتگی استفاده كنيد. در يك هفته‌ای كه در پيش است كي، كجا و چگونه و به چه ميزان اين كار را انجام خواهيد داد.

اقدامات خود را اولويت‌بندی كنيد
اصل 80 ـ 20 را همواره بكار گيريد. 20 درصد از فعاليت‌هايی كه انجام مي‌دهيد 80 درصد از نتايج را برايتان به ارمغان مي‌آورد. سپس تمام تلاش‌های خود را برای رسيدن به آن 20 درصد بالا متمركز كنيد.

به نتايج و اولويت‌ها توجه كنيد
چون به يكباره نمي‌توانيدتمام كارها را انجام دهيد، بنابراين نتايجی كه بهترين پيامد و شرايط را برايتان فراهم مي‌كند را در اولويت قرار داده و اولويت‌ها مهم‌تر را اول انجام دهيد. بنابراين كارها يا تكاليفی كه ارزش كمتری دارد را در پايان ليست خود قرار داده و مهمترين كارها را اول شروع كنيد.

قانون سه را اجرا کنید
 سه كاری را پيدا كنيد كه وقتی آنها را انجام مي‌دهيد 90 درصد مشاركت شما را تضمين مي‌كند. آنگاه بر انجام دادن آن 3 تكليف  یا سه كار تمركز كنيد و قبل از هر كاری آنها را انجام دهيد.

قورباغه درشت را به قسمت‌های قابل قورت دادن كوچكتر تقسيم كنيد
هر پروژه یا کار را به بحش های مختلف تقسیم کنید و یا هر بخش را در یک روز و یا هفته خاص انجام دهید. لازم نیست تمام آن را از آغاز تا انجام در یک مرحله انجام دهید.

احساس فوريت در خود ايجاد كنيد
يك تكليف يا كار را شروع كرده و پايان دهيد. برای انجام هر تكليف يك موعد مقرر تعيين كنيد و برای به انجام رساندن آن احساس فوريت در خود بوجودآوريد تا خود را مجاب كنيد كه متمركز و پيوسته آن را پيگيری كنيد.

خودتان را تشويق كنيد
اگر كار دشوار يا ناخوشايندی را بايد انجام دهيد، با هر گام پيشروی خود را با چيزی كه دوست داريد، لذت‌بخش است و شادي‌آفرين تشويق كنيد.

ابزارهای الكترونيك را محدود کنید
برای استفاده از ابزارهای الكترونيك محدوديت قائل شويد. بارها و بارها تجربه كرده‌ايد كه ساعت‌های زيادی را مقابل فيس‌بوك يا يوتيوپ و يا … صرف كرده‌ايد و از پروژه‌های خود عقب مانده‌ايد. برای استفاده از اين وسايل غيرضروری محدوديت قائل شويد و كمتر به سراغ آنها برويد. ده دقيقه صبح، ده دقيقه شب و سپس به كار برگرديد.

ايميل‌ها
ايميل‌هايتان را بيشتر از دو بار در روز چك نكنيد. بيش از آن فقط هدر دادن زمان است و اصلاً ضرورتی ندارد. از گفتگوی ايميلی و چت اجتناب كنيد. اگر درگير چت و رد و بدل‌های ايميلی شويد از برنامه طراحی كرده خود عقب مي‌مانيد. اگر ضرورت داشت دريافت ايميل را پاسخ بدهيد و بگوئيد كه بعداً به تفصيل پاسخ خواهيد داد.

وعده و قول كم بدهيد و بيش از آنچه قول مي‌دهيد انجام دهيد
همواره برای انجام كار چارچوب زمانی را بگذاريد كه واقعاً بتوانيد انجام دهيد، بطور معقول برآورده كرده و يك روز اضافی نيز برای خود بگذاريد. اگر قول می دهيد كه چهارشنبه كاری را انجام مي‌دهيد، سعی كنيد 3 شنبه تحويل دهيد تا اعتبار بيشتری برای خود كسب كنيد و اگر بنا بر دلايلی نتوانيد طبق برنامه پيش برويد، زياد تحت فشار قرار نخواهيد گرفت.

هر تكليف را جدا گانه انجام دهيد
يك تكليف يا كار را شروع كرده، به پايان ببريد و سپس به تكليف يا كار دوم بپردازيد.
حالا كه قورباغه‌تان را با موفقيت برای صبحانه خورديد مي‌توانيد احساس موفقيت كنيد. چه كار ديگری مي‌توانيد انجام دهيد تا موفقيت‌تان را افزايش دهيد؟ خوردن قورباغه زشت و بزرگتر كار كردن روی پروژه خوردن قورباغه زشت شما را از «منطقه آرام» و راحت‌تان بيرون مي‌آورد و چيزهايی را تجربه مي‌كنيد كه تاكنون هرگز تجربه نكرده‌ايد.

هفت قورباغه‌ای كه من آرزو مي‌كنم كاش قبلاً آنها را قورت داده بودم!

من پس از سالها دریافتم که «مديريت انرژي» و نه «مديريت زمان» كليد اصلی پيشرفت و عملكرد سلامت و شادمانی است.
يافته‌های پژوهشی موفقيت نشان مي‌دهد كه ما هرچه قورباغه‌های بيشتری را در طی روز قورت بدهيم، موفقيت‌های بيشتری را بدست مي‌آوريم. بايد سعی كنيم كه قورباغه زشت و بزرگ را برای صبحانه بخوريم، در آن صورت احساس خوشايندو انرژی بيشتری را در تمام روز احساس مي‌كنيم. يعنی زودتر در مسير اصلی قرار مي‌گيريم. كاش اين راز را سالها پيش مي‌دانستيم كه تعداد قورباغه‌های خورده شده و زشتی و بزرگی قورباغه‌ها نشان از گام‌های سوی موفقيت ما دارد.
چگونه به كرات قورباغه‌های زشت و بزرگ را برای صبحانه قورت دهيم، هرچه قورباغه زشت‌تر بزرگتر باشد، بهتر است.

بهترين نسخه خودتان باشيد
ارزش‌هايتان را به ياد بياوريد و آنها را به بهترين روش در زندگی بكار گيريد.

زير سئوال بردن باورها و ذهنيت محدودساز

هدف‌چينی كنيد: افرادی كه اهدافشان را مي‌نويسند 90 درصد بيشتر از ديگران به اهداف دست مي‌يابند. 50 درصد افراد اين كار را مي‌كنند.

متمركز باشيد: هميشه تمركز بدهيد و موفقيت‌آميز خواهد بود. هر روز بايد يك يا چند قورباغه زشت و بزرگ خورده شود، تمركز كنيد. چقدر تمركز و توجه متمركز به چه چيزهايی كه مي‌خواهيد به دست آوريد مي‌كنيد؟

زمان‌بندی کنید (قطعه‌ قطعه‌كردن قورباغه)
كارها را براساس بلوك‌های زمانی كوچك و شدني، به اندازه‌ای كه قابل انجام برای شما باشد تقسيم كنيد. تقسيم كردن يك كار ـ تكليف به قطعات زمانی كوچك و پيگير باعث افزايش انگيزه مي‌شود و انجام كار كمك شگرفی مي‌كند.
بطور كلی تمام وظايف و مسئوليت‌ها را بايد در فرايند يك برنامه زمان‌بندی (قطعه‌بندی كردن زمان فعال) انجام داد. مثلاً قطعه مربوط به چك كردن ايميل (1 ساعت يا كمتر) قرار ملاقات تفريحی يا دوستان (2 ساعت)، تماشا تلويزيون (3 ساعت) تلفن زدن يا دريافت تلفن (يك ساعت)

تعادل را حفظ کنید
حفظ تعادل باعث حفظ انگيزه و انرژی و پيشرفت مداوم مي‌شود.اختصاص زمانی برای استراحت، آرام گرفتن، خستگی در كردن،  گاهی نياز داريم كه با سرعت بالا و پيوسته كار كنيم ولی ادامه اين كار برای بلندمدت هم انرژی ما را به هدر مي‌دهد و هم تمركز و توجه را كاهش داده، خطاهای زيادی را باعث مي‌شود، و كيفيت كار را پايين مي‌آورد. برای داشتن يك زندگی مؤثر و كارآمد حفظ تعادل بين كار، فعاليت و استراحت و تفريح ضروری است. در برنامه‌ريزی هفتگی خود يك زمان مشخص (2 ـ 1 ساعت) را به تعادل اختصاص مي‌دهيد. زمان گذراندن با خانواده،‌ ورزش، دوستان، تفريحات فردی و گروهي.
گاهی اگر يك روز اضافی در برنامه يافت شود كه كار خاصی را برايش طراحی نكرده‌ايم و يا تكليف فوری نداريم كه بخواهيم انجام دهيم، استفاده اين يك روز برای شارژ كردن باطری خود بسيار سودمند است.
آيا از يك زندگی متعادل برخورداريد؟ چرخ قلمروهای زندگی را پر كنيد تا چگونگی تعادل زندگی خود را مشاهده كنيد.

فقط انجام دهيد
وقتی يك برنامه را برای انجام دادن كار يا تكليفی طراحی مي‌كنيد، هر جور شده آن را شروع كنيد. اگر يك قورباغه را برای صبحانه صبح دوشنبه تعيين كرده‌ايد، صبح هنگام بهانه‌های زيادی برای نخوردن آن و به تعويق انداختنش پيدا مي‌كنيد. سرزنش كردن ديگران بسيار آسان‌تر از پذيرفتن مسئوليت است. بنابراين از تجارب قبلی خود در به تعويق انداختن و بهانه‌آوری درس بگيرد و هر جور شده «برنامه طراحی شده» را انجام دهيد. اقدام عملی كنيد وخود را هول دهيد. به بهانه‌ها و عذرهايی فكر كنيد كه تاكنون شما را در جايی كه هستيد نگه داشته است. اگر اقدام عملی مي‌كرديد الان بجای يك قورباغه‌ای كه روی دستتان و با وضعيت و شرايط بهتری مي‌ديديد.

هم اكنون واقعا چه چيز مانع مي‌شود كه شما قورباغه ای که در ایست کارهایتان هست را قورت ندهيد؟

دکتر علی صاحبی
مربی ارشد موسسه ویلیام گلسر

دوره های رسمی تئوری انتخاب و واقعیت درمانی تابستان و پاییز 1392

ژوئن 3, 2013

سلام و درود

تقویم دوره‌های رسمی تئوری انتخاب و واقعیت درمانی در مرداد، شهریور و مهر ماه 1392 در سایت رسمی موسسه منتشر شده است. جدول دوره ها را در اینجا برای اطلاع شما می آورم.

هزینه‌های شرکت در دوره‌ها:

  1. مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال برای شرکت در دوره‌های سه روزه واقعیت درمانی
  2. مبلغ ۱۳۰۰۰۰۰ ریال برای شرکت در دوره‌های یک روزه
  3.  مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰ ریال برای شرکت در دوره‌ گواهینامه

مهلت ثبتنام:

مهلت ثبت‎نام  تا دو هفته به پایان هر دوره میباشد.

به علت محدودیت و رعایت استاندارد موجود، اولویت و حق تقدم با افرادیست که زودتر ثبتنام کرده باشند. در صورت تأخیر و عدم ثبتنام در مهلت تعیین شده پذیرش شما به دوره بعد موکول خواهد شد.

ثبت‌نام:

برای ثبت نام لطفا به سایت رسمی موسسه آموزش تئوری انتخاب و واقعیت درمانی به آدرس زیر مراجعه کنید:

http://www.realitytherapy.ir

در صورت لزوم برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کلاسها و محل برگزاری آن با دفتر انتشارات سایهسخن یا دفتر مرکزی مرکز آموزش تئوری انتخاب، تماس حاصل فرمایید.
تهران ـ خ انقلاب ـ خ ۱۲فروردین ـ کوچة بهشت آیین ـ پلاک ۱۹ طبقه همکف و شماره تلفن: ۶۶۴۹۶۴۱۰

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

26 مرداد

دوره اول (دوره پایه) مشهد

27 مرداد

دوره اول (دوره پایه) مشهد

28 مرداد

دوره اول (دوره پایه) مشهد

29 مرداد

دوره چهارم (دوره پیشرفته عملی) مشهد

30 مرداد

دوره چهارم (دوره پیشرفته عملی) مشهد

31 مرداد

دوره چهارم (دوره پیشرفته عملی) مشهد

1 شهریور

2 شهریور

3 شهریور

4 شهریور

دوره چهارم تخصصی گرگان

5 شهریور

دوره چهارم تخصصی گرگان

6 شهریور

دوره چهارم تخصصی گرگان

7 شهریور

8 شهریور

دوره دوم تئوری اتخاب در مدرسه

9 شهریور

دوره دوم تئوری اتخاب در مدرسه

10 شهریور

دوره دوم تئوری اتخاب در مدرسه

11 شهریور

اول تخصصی تهران

12 شهریور

اول تخصصی تهران

13 شهریور

اول تخصصی تهران

14 شهریور

15 شهریور

دوره چهارم تئوری انتخاب در مدرسه

6 شهریور

دوره چهارم تئوری انتخاب در مدرسه

17 شهریور

دوره چهارم تئوری انتخاب در مدرسه

18 شهریور

دوره اول تخصصی

انجمن روانشانسی

19 شهریور

دوره اول تخصصی

انجمن روانشانسی

20 شهریور

دوره اول تخصصی

انجمن روانشانسی

21 شهریور

دوره اختصاصی مدیران دانشکده پزشکی بهشتی

22 شهریور

دوره اول تئوری اتخاب در مدرسه

23 شهریور

دوره اول تئوری اتخاب در مدرسه

24 شهریور

دوره اول تئوری اتخاب در مدرسه

25 شهریور

دوره چهارم تخصصی

تهران

26 شهریور

دوره چهارم تخصصی

تهران

27 شهریور

دوره چهارم تخصصی

تهران

28 شهریور

دوره اختصاصی مدیران دانشکده پزشکی بهشتی

29 شهریور

30 شهریور

دوره تخصصی 3 تهران

31 شهریور

دوره تخصصی 3 تهران

1 مهر

دوره تخصصی 3 تهران

2 مهر

دوره دوم تخصصی

تهران

3 مهر

دوره دوم تخصصی

تهران

4 مهر

دوره دوم تخصصی

تهران

5 مهر

کاربست تئوری انتخاب در بهبود کیفیت زندگی

6 مهر

7 مهر

کنفرانس عمومی نیم روزه دانشکده پزشکی بهشتی

8 مهر

دوره اول تخصصی

بندرعباس

9 مهر

دوره اول تخصصی

بندرعباس

10مهر

دوره اول تخصصی

بندرعباس

11 مهر

تئوری انتخاب در مدیریت راهبرانه

12 مهر

تئوری انتخاب در مدیریت راهبرانه

13 مهر

تئوری انتخاب در مدیریت راهبرانه

14 مهر

تئوری انتخاب در مدیریت راهبرانه

15 مهر

تئوری انتخاب در مدیریت راهبرانه

16 مهر

تئوری انتخاب در مدیریت راهبرانه

17 مهر

تئوری انتخاب در مدیریت راهبرانه

18 مهر

دوره اول مدرسه

19 مهر

دوره اول مدرسه

20 مهر

دوره اول مدرسه

21 مهر

کنفرانس عمومی نیم روزه دانشکده پزشکی بهشتی

22 مهر

تئوری انتخاب در مدیریت راهبرانه

23 مهر

تئوری انتخاب در مدیریت راهبرانه

24 مهر

تئوری انتخاب در مدیریت راهبرانه

25 مهر

دوره یکروزه عمومی تهران

26 مهر

27 مهر

تئوری انتخاب در مدیریت راهبرانه

28 مهر

کنفرانس عمومی نیم روزه دانشکده پزشکی بهشتی

29 مهر

دوره دوم (دوره عملی پایه) تبریز

30 مهر

دوره دوم (دوره عملی پایه) تبریز

1 آبان

دوره دوم (دوره عملی پایه) تبریز

2 آبان

دوره اول(دوره پایه) تبریز

3 آبان

دوره اول( دوره پایه) تبریز

4 آبان

دوره اول(دوره پایه) تبریز

5 آبان

6 آبان

دوره یکروزه مدرسه

7 آبان

یکروزه مدرسه

8 آبان

دوره گواهینامه تهران

9 آبان

دوره گواهینامه تهران

10 آبان

دوره گواهینامه تهران

11 آبان

12 آبان

کنفرانس عمومی نیم روزه دانشکده پزشکی بهشتی

13 آبان

دوره اول تخصصی

قم

14 آبان

دوره اول تخصصی

قم

15 آبان

دوره اول تخصصی قم

16 آبان

دوره اول تخصصی

تهران

17 آبان

دوره اول تخصصی

تهران

18 آبان

دوره اول تخصصی

تهران

دو کتاب جدید

فوریه 13, 2013

دوستان و همکاران عزیز،

این هفته دو کتاب جدید از اینجانب توسط انتشارات سایه سخن در تهران منتشر شد. کتاب اول، مجموعه 9 مقاله است در رشد و شکوفایی فردی بر بنیادهای تئوری انتخاب، تحت عنوان: زندگی در صدف خویش گهر ساختن است.

بخش هایی از این کتاب را در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی برای حوزه شهروندی شهرداری مشهد نوشته بودم و تقدیم نامه اش را پیشکش کرده بودم به » رفتگران شهرداری». ولی با رفتن خاتمی و تیمش کتابچه ها نیز به کارتون سازی رفت. اخیرا با افزودن 4 فصل جدید به آن مجددا با نام «زندگی در صدف خویش گهر ساختن است» تقدیمش کردم باز هم به رفتگران شهرداری این پاک بانان بی نام و نشان که هیچگاه در شان خدمتی که به جامعه می کنند ، مورد احترام و قدرشناسی ما قرار نمی گیرند. خواستم در حد بضاعت شخصی ام قدرشناس شان باشم.

Zendegi dar sadaf

کتاب دوم واقعیت درمانی اثر کلاسیک و پیشگام دکتر گلسر است. این کتاب را با یک مقدمه بر تئوری انتخاب و یک موخره بر واقعیت درمانی نوین همراه با دو مطالعه موردی (کیس استادی) خودم ارائه کرده ام.

Reality Therapy

علاقه مندان در تهران می توانند از انتشارات سایه سخن آنها را خریداری کنند .

نشانی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان ۱۲ فروردین، کوی بهشت آیین، پلاک۱۹، طبقه همکف کد پستی: 1314994711 تلفکس: 02166495280

دوستان در استرالیا و خارج از کشور نیز می توانند از موسسه روان شناسی پارس با شماره: 0061280654599
ابتیاع نمایند. امیدوارم این آثار بتوانند در جهت توسعه تفکر علمی گام کوچک ولی موثر باشد.

دوره های رسمی تئوری انتخاب و واقعیت درمانی پاییز و زمستان – نسخه مشروح

اکتبر 16, 2012

از آنجا که لینک پست قبلی برای بعضی از دوستان قابل دریافت نبود، متن کامل آن به اطلاع می رسد:

ثبت نام دورههای مرکز آموزش تئوری انتخاب از این پس بصورت مرکزی و برای تمام شهرهای ایران از طریق وب سایت رسمی مرکز آموزش انجام میگیرد.

لطفاً برای ثبت نام به آدرس سایت مرکز آموزش تئوری انتخاب، واقعیتدرمانی و مدیریت راهبرانه مراجعه نموده و مستقیماً ثبت نام نمایید.

www.realitytherapy.ir

 هزینههایشرکتدردورهها:

  1. مبلغ 3300000 ریال برای شرکت در دوره‌های سه روزه واقعیت درمانی در تهران
  2. مبلغ 3100000 ریال برای شرکت در دوره‌های سه روزه واقعیت درمانی در مشهد و تبریز و گرگان
  3.  مبلغ 1000000 ریال برای شرکت در دوره‌های یک روزه کارگاه ماشین رفتار ما ـ کارگاه توانمندی‌ها و آشنایی با کارت‌های خرس‌ها ـ دوره عمومی کاربست تئوری انتخاب در فرزند پروری ویژه والدین نوجوانان)
  4. مبلغ 1500000 ریال برای شرکت در دورة دو روزة تربیت کمک مربیان (توضیح اینکه فقط افرادی میتوانند در این دوره شرکت کنند که دوره چهارم واقعیتدرمانی یعنی دوره عملی پیشرفته را گذرانده باشند.

مهلتثبتنام:

مهلت ثبت نام از تاریخ 24/07/1391 لغایت تا تاریخ 20/08/1391 میباشد.

به علت محدودیت و رعایت استاندارد موجود، اولویت و حق تقدم با افرادیست که زودتر ثبتنام کرده باشند. در صورت تأخیر و عدم ثبتنام در مهلت تعیین شده پذیرش شما به دوره بعد موکول خواهد شد.

 ثبتنام:

1. در صورت لزوم برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کلاسها و محل برگزاری آن با دفتر انتشارات سایه سخن یا دفتر مرکزی مرکز آموزش تئوری انتخاب

تهران ـ خ انقلاب ـ خ 12فروردین ـ کوچه بهشت آیین ـ پلاک 19 طبقه همکف و شماره تلفن: 66496410ـ021 تماس حاصل فرمایید.

2. برای کسب اطلاعات بیشتر در باره محل برگزاری کلاسها در شهرستان مشهد با شماره تلفن سرکار خانم نرگس رستگار 09153073757 تماس حاصل فرمایید.

3. برای کسب اطلاعات بیشتر در باره محل برگزاری کلاسها در شهرستان تبریز با شماره تلفن جناب آقای شاهین احمدیان 09149938726 تماس حاصل فرمایید.

4. در صورت لزوم برای کسب اطلاعات بیشتر در باره محل برگزاری کلاسها در شهرستان گرگان با شماره تلفن جناب آقای مسعود نامنی 09112714183 تماس حاصل فرمایید.

5. لطفاً برای ثبت نام و شرکت در دوره‌های تئوری انتخاب در مدرسه (مجتمع آموزشی رهیار) با شماره‌های: 44435066 ـ 44435875 ـ 44470381 سرکار خانم موسی‌زاده تماس حاصل بفرمایید.

 

دوره های رسمی تئوری انتخاب و واقعیت درمانی پاییز و زمستان

اکتبر 14, 2012

سلام

برای اطلاع از دوره های پاییز و زمستان 91 و نحوه ثبت نام در آنها فایل زیر را مطالعه فرمایید.

barnameye 1391

شاد و پیروز باشید

دنبال‌کردن

هر نوشتهٔ تازه‌ای را در نامه‌دان خود دریافت نمایید.

به 32 مشترک دیگر بپیوندید